Aktuellt

Nedan några fokus

1. ADHD.
Vid www.aapb.org mötet i Baltimore diskuterade vi pågående projektplanering – A biopsychosocial stress medicine model for ADHD

Vi planerar ett pilotprojekt i Hälsingland som fokuserar på biopsykosocial utredning och icke-farmakologiska behandling av ADHD där huvudmålet är att (i) med psykofysiologiska metoder identifiera subtyper av ADHD och skräddarsy interventioner där skolan och specialutbildade lärare utgör handledare. När kliniska insatser identifieras så sker detta inom ramen för traditionell hälso- och sjukvård. Projektet bygger dels på den kunskapsutveckling utanför läkemedelsintressen som skett under sista åren liksom preliminär data som tyder på att biopsykosocial stress utgör ett huvudproblem. Eftersom vi kan identifiera stressmedicinska dysfunktioner så kan alltså detta projekt alltså a priori (i förväg) predicera effekter av insatser som fortlöpande valideras (utvärderas)

Vi planerar en internationell konferens våren 2017 med fokus på biopsykosocial utredning och icke-farmakologiska behandling av ADHD

Eftersom ovan projekt kan ses som mycket utmanande för många som anser sig experter inom området vill vi informera att de kunskaper vi tillämpar inte – som vi känner till – ingår i nuvarande utbildningar. Samtidigt så öppnar detta projekt dörrarna för ett helt annat stressmedicinskt synsätt på ADHD och hur det kan förebyggas och åtgärdas.

2. Hypertension: För de flesta anser vi att läkemedel är onödigt och ev. även destruktivt. Samtidigt så bör de som använt läkemedel under längre tid iakttaga försiktighet i övergång från läkemedel till biopsykosociala medicinska metoder. Det mycket delade meningar om hur läkemedel skall sättas ut, allt från ”hot” (se fliken hypertension) till konstruktiva successiva förändringar. Tyvärr har det förelegat en omfattande överanvändning av läkemedel inom många områden där tyvärr hypertension utmärker sig. Samtidigt så finns orsaken till detta i brist på biopsykosocial utbildning som i sin tur beror på ett ensidigt fokus på läkemedel där området i stort sett negligerats till förmån för läkemedelsberoende medicin (diskuterar möjliga skäl till detta på annan plats).

För mera info info@stressmedicin.se

Kommentera