cStress mätsystem

För att kunna observera och identifiera negativa yttringar av stress liksom att testa vår förmåga att påverka stress och att slappna av – passivt respektive aktivt – så behöver vi ha ”svart på vitt”, d.v.s. kunna mäta hur våra viktiga biologiska system beter sig. det kan vi gör med psykofysiologiska mätsystem som vi tillhandahåller och som beskrivs på underliggande sidor.

I serien cStress erbjuder vi olika mätsystem. Vid intresse maila info@stressmedicin.se

cStress psykofysiologiska mätsystem

Med ”c” i cStress avses dels c som i (engelska) change stress, dels c som i (uttalat på engelska) SEE = förstå, inse och se.

Vi använder också ordet/begreppet OICstress som avser ”Observe, Identify and Change stress.

Vi kan också erbjuda andra mätsystem än de vi utvecklat i samarbete med Jan Hoover, Seattle. Mer info via mail – info@stressmedicin.se

Kommentera