cStress Classic

cStress Classic

cStress Classic är det mest traditionella psykofysiologiska mnätsystemet. cStress classig finns i två versioner, dels med 6 och dels med 12 kanaler.

Paramerar är

1. hjärtfrekvens (via EKG sensorer) med ett mycket sofistikerat HRV-analys program

2. Fingertemperature  som är en stabil mätare av sympatiska nervsystemets (SNS) aktivitet – indirekt via förändringar i hudtemperatur som i sin tur relaterar till förändringar i blodkärlsdiametern vars alfa-receptorer direkt påverkas av  SNS.

3. Hudkonduktans – ett klassiskt mått på SNS men utifrån svettkötelsaktivieten (enbart i handflata och fotsula)

4. Andningsbeteendet via band. Dels syns själva mönstret och dels så beräknas andningsfrekvensen

För mera info info@stressmedicin.se

 

Kommentera