cStress FT-biofeedback

cStress FT-biofeedback är ett enkelt, rubust mätsystem av biologiska stressreaktioner liksom vår förmåga att hantera stress och slappna.   cStress FT kan användas

cStress FT

1. Att använda på arbetsplatser, hemma i kliniska sammanhang.

2. För tester av passiv och aktiv avslappningskapacitet

3. För biofeedback liksom för utvärderingar

4. För speciella tester och biofeedback för olika fokusområden, t.ex. ADHD, hypertension

 

Att kunna slappna av är en viktig färdighet! Det är b.la. en grundförutsättning för god sömn och återhämtning. När vi stressar blir fingrarna kalla(re) – kroppens gas – sympatiska nervsystemet- är igång. När vi slappnar av blir de varm(are) och kroppens” broms” – nervsystemets parasympatik – släpps fram. Vid långvarig stress kan kroppens gas – sympatikus – ligga på onödigt mycket. Genom att träna lugn andning och/eller avslappning skapar du en balans i nervsystemet och i andra viktiga biologiska system.

Med cStress FT lär du dig också att slappna av snabbt och på ett effektivt sätt. Målet är att du ska lära in en ny vana att använda ofta i din vardag – för att sänka din stress/ta kontroll i stressiga situationer. Som med mycket annat krävs träning.

Genom att mäta och träna med fingertemperatur kan du alltså se din avslappningskapacitet direkt – cStress FT blir din kompass som talar om att du är på rätt väg.

Sammanfattningsvis: Vid avslappning stiger fingertemperaturen och vid stress blir fingrarna kallare

Många får hjälp att sänka sin stress, sova bättre, sänka sitt blodtryck, bli kvitt spänningar och smärta, komma till rätta med mag- och tarmbesvär och inte minst öka sin prestationskapacitet.

cStress FT är ett enkelt, rubust mätsystem som mäter hudtemperaturförändingar i 1/100 C grader för att ytterst små förändringar skall observeras. Skälet är att när man tränar biofeedback så ser man resultatet av sin träning även om man inte känner det. När  man har problem att slappna av är det mycket viktigt att veta om man tränar på rätt sätt. Här får man ett biologiskt svar på detta! När aktiviteten i sympatiska nervsystemet (SNS) sjunker betyder det avslappning sker. SNS påverkar ytliga blodkärl och vid avslappning så utvidgas dessa och me blod flyter ut i dem och temperaturen stiger.

 

Kommentera