NeXus mätsystem

Från 1 mars 2012 är Stressmedicine AB återförsäljare av

NeXus produkter – se www.mindmedia.nl – är världsledande inom neuro- och biofeedback. Vi fokuserar framför allt på
1. NeXus-10 som mäter traditionella psykofysiologiska parametrar och som har effektiva biofeedback protokoll och
2. NeXus-32 som även mäter upp till 22 EEG kanaler där komplexa neurologiska utredningar kan utföras. Mer information kommer inom kort här

Vi kommer under hösten 2012 att bjuda in till workshops.

Några projekt med NeXus har redan startat inom vårt nätverk och vi kommer också att organisera en minikonferens om tillämpadpsykofysiologi och neuro- & biofeeddback i slutet av 2012. Vår avsikt är också att initiera mer ingående analyser av ADHD-beteenden eftersom proliinära data tyder på att vi  kan utgå ifrån ett stressmedicinsk perspekt generellt sätt och sedan utveckla individuella program. Mer ingående studier behövs där f.f.a. NeXUs-32 som mäter 22 EEG-kanaler och övriga psyofysiologiska parametrar utgör ett viktigt mätsystem.

Nedan aktuell prislista

Customer Pricelist 2012

 

Mer information inom kort här

Om kontakt redan nu så maila till info@stressmedicin.se

Kommentera