Olika fokusområden

Utgångspunkten för våra fokusområden och tjänster är kunskap och dess tillämpning. Eftersom verkligheten är mycket komplex behöver vi litet ”svart på vitt” i bland och när det gäller livsstilsrelaterade generellt och stressrelaterade processer specifik så kan vi genom psykofysiologiska mätningar både identifiera dess dynamiska tillstånd och även följa effekter av beteende- och träningsinsatser. Se mer om psykofysiologiska mätningar under fliken ”stressmätsystem”.

Underflikarna här riktar sig till olika intressegrupper

1. För privatpersoner (som faktiskt kan göra mycket för sin egen biopsykosociala hälsa),

2. För företag där vi kan bygga in ett biopsykosocialt klimat genom olika utbildningsinsatser

3. För olika kliniska områden. Tyvärr saknas mycket av biopsykosocial stress medicinsk utbildning liksom klinisk handledning. Innan mera omfattande utbildningar har etablerats kan vi ”bygga ut” befintliga medicinska och psykologiska utbildnningar.

4. För olika forskningsområden.Tyvärr är biopsykosocial kunskap och metodik sällan använt trots vi talar så mycket om helhetsperspektiv. Samma som formulerat i ovan kan  vi samverka inom många olika områden för att integrera f.f.a. system psykofysiologi. Vi gör det redan inom olika projekt men vi förväntar oss en ökad efterfrågan och är mycket angelägna om både en kunskapsspridning men också, f.f.a. en kunskapsutveckling! Integrerad psykofysiologi/biopsykosocial medicin är ett underutvecklat och underforskar område.

“.. If we break up a living organism by isolating its different parts it is only for the sake of ease in analysis and by no means in order to conceive them separately. Indeed when we wish to ascribe to a physiological quality its values and true significance we must always refer it to this whole and draw our final conclusions only in relation to its effects in the whole” (Bernard, 1865) in A Despopoulos & Silbernagl (1991) Color Atlas of Physiology: N.Y.: Thieme.

Kommentera