För privatpersoner

Välkommen till denna sida hälsar Bo von Schéele!

Stressrelaterade problem och sjukdomar är ett stort problem för många människor liksom för samhället!

Nedan ger jag dig en del tips om dels hur man kan observera och identifiera psykofysiologiska dysfunktioner som utgör underlag för symptom. Genom att förstå orsaker till symptom kan man mer fokusera på hur man kan åtgärda symptomen – ofta kan man göra mycket själv.

Nedan beskriver jag dels generellt om stressrelaterade sjukdomar/problem/…, hur man med screening kan se hur centrala stressfysiologiska system fungerar liksom hur man med egna insatser baserad på stressmedicinsk kunskap kan åtgärda – liksom även förebygga

Sedan kommer jag att diskutera några specifika problemområden som inte är väl förstådda men där jag kan förmedla vetenskapligt väl förankrad kunskap som ännu inte finns tillgänglig inom den traditionella hälso- och sjukvården. Jag kommer att vara så tydlig som möjligt när jag beskriver det som inte är väl känt! Områden jag prioriterar just nu är ADHD och hypertoni/hypertension (högt blodtryck)

När man förstår orsaker till sin(a) livsstilsrelaterad(e) sjukdom(ar) och problem och vet hur man kan åtgärda dem – har tillfredsställande säker kunskap att bygga på – är det lättare att ändra ditt beteende. För att åstadkomma detta beskriver jag nedan olika metoder för att åtgärda , men först gäller det att mäta hur påverkad din kropp reagerar på stress och hur du kan återhämtar dig. Vi har för detta en standardprocedur där vi mäter ett antal fysiologiska parametrar och analyserar dessa under dynamiska processer, s.k. psykofysiologisk stressprofil test, bl.a. andning, hjärtfrekvens, hudtemperatur, hudkonduktans, och vid behov även utandningskoldioxid och syremättnaden i blodet, för att se om det finns  störningar i autonoma nervsystemet, hjärtkärlsystem och metabolismen.

Kommentera