Om oss

Verksamheten kommer nu också fokusera utifrån ett stressmedicinskt folkbildningsinriktat fokus där målet är att på olika sätt sprida väl förankrad, vetenskapligt evidensbaserad (utifrån individuell biologisk evidens), enkelt tillämpbar, konkret biologisk, psykologisk och social-kulturell kunskap inom området. Stressmedicinsk ”behandling” består i huvudsak av kunskapsimplementering vilket kan ske i grupp eller enskilt utifrån relevant information. Det kan även ske via Internet. Tyvärr saknas formellt klinisk biopsykosocialt förankrad stressmedicin men vi kommer att driva på en sådan utveckling, men då f.f.a. utifrån Svenskt Centrum för Stressmedicin (se nedan) och www.icalm.se.

Om Svenskt Centrum för Stressmedicin: För 10 år sedan bildade vi Svenskt Centrum för Stressmedicin, SCS, ett trippel helix projekt i Gävleborg där initialt landstinget, länsstyrelsen, högskolan, Stress Medicine AB, Institutet för psykosocial medicin var bildande medlemmar och organisationsformen var och är ideell förening. I styrelsen ingår professor Töres Theorell, ordförande, professor Lennart Melin, Fil Dr Erik Olsson och professor Bo von Schéele.

Om Bo von Scheele

Bo von Schéele’s personliga historia har hög relevant för verksamheterna genom åren – är i korthet

  • ADHD och post traumatik stress disorder utvecklades tidigt under uppväxten
  • Musikstudier (piano, dirigering och komposition) i Arvika och Wien. P.g.a. svår stress, som värst helt förlamad, avbröts successivt denna satsning och ”omritades” emot biopsykosociala medicinskt inriktade studier.
  • Bollnäs Folkhögskola 1968-1993, folkhögskolelärare, studie rektor, musiklinjen, musikkonsulent i Gävleborgs län.
  • Psykologiska Institutionen, Uppsala Universitet, 1979-1986. Fil Dr 1986; ”Cognitive and cardiovascular assessment of a multifaceted treatment package for negative stress”.
  • Grundade Stress Medicine AB 1991 (Trace AB 1989) för utveckling av biopsykosocialt förankrad stressmedicin
  • Ordförande internationella sektionen, Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback, 2006-08 (medlem sedan 1992)
  • Internationella framträdande i Europa, USA och Asien
  • Mälardalens Universitet, adjungerad professor i medicinsk teknik, 2008 ->
  • Utbildad bordtennis tränare (steg 3) på 1970-talet

För mera information maila info@stressmedicin.se

Kommentera