Projekt

Vi fokuserar på ADHD sedan en tid (se mer www.ipbm.se/ADHD) men under denna rubrik kommer flera projekt att introduceras; t.ex.  ”Normalisera ditt blodtryck” liksom ”Friskare med åren”

Kommentera