Sport

Psykofyiologi inom olika sporter är en relativt ny företeelse. Vi har arbetat med mental träning sedan 1979 inom idrott och senare inkluderat psykofysiologi och biofeedback inom olika sporter men det har varit sparsamma aktiviteter av flera skäl, dels har intresset inte varit så stort och dels har det inte funnit ekonomiska möjligheter till detta. Vår uppfattning att det är oerhört mycket som kan utvecklas inom psykofysiologiskt-biofeedback tillämpning inom olika sporter.

Vi kommer här att uppdatera när projekt uppstartas.

Intresserade kan också kontakta oss angående detta.

Kommentera