Välkommen

Denna hemsida är ny (med länge legat i ”utvecklingsröret”) och startas upp i dag 2019-03-07 och kommer vara i bruk om c 2 veckor!

Stress Medicines verksamhet startades 1991 och kommer nu att inleda en ny epok inom inte bara klinisk (psykofysiologiskt baserad) stressmedicin utan också utifrån perspektivet ”var och en sin hälsas smed” där vi erbjuder virtuella lösningar utifrån kunskap och egen skräddarsyende av stressmedicinska verktygslådan.

Välkommen tillbaka!

Mer info snarast!